030 6019220 / 06 29001907 info@tkcd.nl
  • PRIVACYVERKLARING TKCD concept & design

TKCD concept & design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TKCD concept & design verstrekt. TKCD concept & design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

  • WAAROM TKCD concept & design GEGEVENS NODIG HEEFT

TKCD concept & design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TKCD concept & design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

  • HOE LANG TKCD concept & design GEGEVENS BEWAART

TKCD concept & design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  • DELEN MET ANDEREN

TKCD concept & design verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

  • IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van TKCD concept & design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TKCD concept & design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

  • GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tkcd.nl. TKCD concept & design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.